Správní rada


Prof Cvachovec

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Předseda Správní rady

 • Předseda výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny
 • Člen předsednictva České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny
 • Emeritní přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny 2. LF UK ve FN Motol
 • Vedoucí Katedry anesteziologie a intenzívní medicíny IPVZ Praha
 • Čestný člen odborných společností na Slovensku, v Německu, Rakousku, na Maltě a na Kubě
 • Přednáší na 2. lékařské fakultě UK v Praze, v IPVZ Praha a na Technické univerzitě v Liberci

Prof Blahos

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

 • Čestný předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s. a Společnosti pro metabolická onemocnění ČLS JEP, z.s., člen předsednictva ČLS JEP, z.s.
 • Vedoucí Osteocentra 1. LF UK a ÚVN v Praze.
 • Člen řady odborných společností v ČR a v zahraničí: člen České lékařské akademie, člen Učené společnosti ČR, člen etické komise České lékařské komory, korespondující člen Francouzské lékařské akademie, Ruské lékařské akademie, člen Royal Society of Medicine.
 • Bývalý prezident Světové lékařské asociace (WMA).
 • Nositel nejvyšších státních vyznamenání ČR a Francie, zlaté medaile Univerzity Karlovy, Ceny J. E. Purkyně, rytíř Českého lékařského stavu.

Prof Blahos

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

 • Přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV, Šrobárova 50, Praha 10
 • Předseda výboru České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, z.s.
 • Místopředseda České lékařské společnosti JEP, z.s.
 • Prezident UEMS Section Dermatology & Venereology
 • Člen výkonného výboru European Academy of Dermatology and Venereology
 • Člen výboru European Dermatology Forum
 • Člen vědecké rady České lékařské komory
 • Čestný člen České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, z.s., Deutsche Dermatologische Gesellschaft, Oesterreichische Gesellschaft fuer Dermatologie und Venerologie a North American Clinical Dermatology Society.
 • Působí v redakčních radách odborných časopisů v ČR i zahraničí.