Ocenění publikací v časopisech s nejvyšším IF

Seminář

Ocenění publikace v časopise s nejvyšším impakt faktorem za rok 2016


Purkyňův nadační fond vyhlašuje druhým rokem cenu za publikaci v časopise s nejvyšším impakt faktorem (IF) publikovanou či k publikaci přijatou v roce 2016.

Podmínky

  • autor/autorka je členem ČLS JEP
  • autor/autorka je narozen/a v roce 1981 nebo později
  • nadační příspěvek může žádat pouze první nebo korespondenční autor/autorka

Udělení ocenění je spojeno s finanční odměnou. Pro ocenění za rok 2016 je k dispozici částka 65 000 Kč, která bude rozdělena mezi 3 až 5 autorů, přičemž minimální částka jednoho nadačního příspěvku bude činit 10 000 Kč. Výše finančního ocenění zohlední kvalitu a impakt faktor jednotlivých článků v kontextu celkové úrovně přihlášených prací. O počtu cen, pořadí a výši přidělené částky rozhoduje hodnotící komise.

Hodnotící komise

prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., člen předsednictva ČLS JEP
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předseda Správní rady PNF
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 1. místopředseda předsednictva ČLS JEP
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., vědecký sekretář předsednictva ČLS JEP a rektor UK

Návrhy zasílejte prostřednictvím on-line formuláře nejpozději do 31. května 2017.

Do soutěže je možné přihlásit více prací od stejného autora, v takovém případě je nutné formulář vyplnit opakovaně.

Výsledky budou zveřejněny do 31. srpna 2017 na webových stránkách Purkyňova nadačního fondu. Slavnostní předání ocenění proběhne v Senátu PČR na podzim 2017.

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.