Rozhovor s MUDr. Dagmar Myšíkovou


Vítězka Ocenění publikace v časopise s nejvyšším impact factorem za rok 2016 v kategorii chirurgické obory

Ocenění Purkyňova nadačního fondu jste získala za nejlepší práci v kategorii chirurgické obory. Mohla byste prosím obsah Vaší práce krátce objasnit?
Tato práce vznikla na základě několikaleté spolupráce naší kliniky, tedy III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FNM s Imunologickou klinikou 2. LF UK a FNM, v neposlední řadě se společností Sotio a.s. Stručně řečeno naše studie hodnotila specifickou protinádorovou imunitní odpověď proti antigenům nemalobuněčného karcinomu plic. Bylo zjištěno, že tato odpověď je významně modifikována abusem cigaretového kouře. Vyšší frekvence protilátek proti nádorovým antigenům byly prokázány ve skupině kuřáků a exkuřáků s karcinomem plic oproti skupině nekuřáků. Dle dostupných informací, byla tato zjištění publikována vůbec poprvé.

Měla jste možnost studovat či pracovat v zahraničí?
Absolvovala jsem především kratší pobyty na mezinárodních konferencích v Amsterdamu, Ženevě a Barceloně. Všechny byly spojené s prezentací výsledků naší práce zaměřené na problematiku karcinomu plic. Každá konference byla inspirativní a přinesla mi řadu podnětů k další práci a výzkumu, některé z nich již aplikujeme v našem novém projektu. Ačkoli jsou konference dle mého názoru velmi přínosné, nyní bych se ráda zaměřila na zlepšení vlastní chirurgické techniky třeba i formou zahraniční stáže.

V současnosti působíte ve Fakultní nemocnici Motol. Můžete nám prosím přiblížit, na čem aktuálně pracujte?
Velmi si vážím toho, že mohu pracovat na III. chirurgické klinice, kde jsem měla možnost poznat chirurgii v celé její šíři díky zkušeným kolegům a učit se od nejlepších v oboru, jakými bezesporu jsou pan profesor Pafko a pan profesor Lischke.
Ráda bych se více věnovala hrudní chirurgii a zároveň pokračovala ve výzkumu u pacientů s karcinomem plic. Náš výzkumný tým se v současnosti rozrůstá a máme v plánu širší víceoborovou spolupráci. V budoucnu by se na projektu měl účastnit chirurg, imunolog, patolog a nádorový biolog s cílem identifikace nezávislých prognostických faktorů u karcinomu plic.
V mé klinické praxi mě nejvíce těší, když můžeme pomoci, což nemusí být pravidlem, hlavně u pokročilých onkologických onemocnění. Často nás pacienti žádají o druhý názor, když na jiném pracovišti uzavřeli jejich případ jako inoperabilní. Dělá mi radost, pokud se podaří i takové pacienty úspěšně odoperovat na našem pracovišti a zlepšit tak jejich prognózu.

Vaše profese je bezpochyby náročná a vyžaduje spoustu času. Jak trávíte volné chvíle a jak relaxujete?
Relaxuji většinou aktivně především sportem, v létě se věnuji triatlonu a lezení, v zimě snowboardingu. Letos jsem měla radost, když se mi podařilo dokončit dva delší triatlony typu „half ironman“, atmosféra závodů byla skvělá a moc jsem si je užila i přes fyzické vyčerpání i nepřízeň počasí.
Srdcovou záležitostí je pro mě alpine snowboarding, nemám moc času trénovat, ale účastním se téměř všech závodů českého poháru, kde se mi dařilo bodovat. Mezi závodníky mám skvělé přátele, samotné závody jsou vždy i společenskou událostí. Pobyt na horách mi dodává energii v zimě i  létě.
Další volné chvíle věnuji částečně studiu a četbě různých žánrů beletrie. Většinou mám rozečtených najednou několik knih a vybírám si mezi nimi dle aktuální nálady.