Rozhovor s Pharm.Dr. Jitkou Palich Fučíkovou, Ph.D.


Vítězka Ocenění publikace v časopise s nejvyšším impact factorem za rok 2016 v kategorii teoretické obory

Ocenění Purkyňova nadačního fondu jste získala za nejlepší práci v kategorii teoretické obory. Mohla byste prosím obsah Vaší práce krátce objasnit?
Ve své výzkumné práci se věnuji roli imunitního systému v boji proti nádorovým onemocněním. Současné poznatky v oblasti nádorové biologie ukazují, že imunitní systém je schopen rozpoznat a účinně eliminovat nádorové buňky dříve než se projeví jako závažné onemocnění. Imunogenní smrt nádorových buněk na rozdíl od fyziologické apoptózy vede ke stimulaci imunitního systému pomocí molekul asociovaných se stresovými podmínkami. Klíčovým představitelem těchto molekul je kalretikulin, jehož význam v aktivaci imunitní odpovědi byl popsán pomocí in vitro studií a myších modelů. V minulém roce jsme publikovaly výsledky našich studií v časopise Blood a Cancer Research, které dokumentují roli kalretikulinu in vivo v léčbě pacientů s karcinomem plic a akutní myeloidní leukémií. Přítomnost kalretikulinu na povrchu nádorových buněk pacientů je asociována s aktivací specifické protinádorové imunitní odpovědi a napomáhá identifikovat skupinu pacientů se signifikantně lepší prognózou onemocnění. V oblasti imunogenní buněčné smrti spolupracujeme s francouzskou skupinou profesorky Catherine Fridman, která je přední odbornicí v oblasti nádorové imunologie a profesorem Guido Kroemerem, který je objevitelem konceptu imunogenní buněčné smrti. Společně jsme identifikovali kalretikulin jako stěžejní biomarker u pacientů s karcinomem plic.

Měla jste možnost studovat či pracovat v zahraničí? 
V rámci své výzkumné práce jsem absolvovala několik zahraničních stáží. Diplomovou práci jsem vypracovala v laboratoři INSERM v Paříži, kde se dlouhodobě zabývají rolí imunitního systému v léčbě hematologických malignit. Tato zkušenost byla stěžejní pro výběr doktorského studia na 2. LF UK, kde jsem se věnovala problematice imunogenní buněčné smrti nádorových buněk. Během doktorského studia jsem pracovala 9 měsíců v laboratoři Ludwig Institute for Cancer Research v Austrálii. Zde jsem se věnovala zejména roli imunitního systému v léčbě maligního melanomu. Poslední zahraniční stáž jsem absolvovala v rámci postdoktorského studia v Paříži v laboratoři prof. Catherine Fridman a prof. Guido Kroemera. Společně jsme identifikovali kalretikulin jako prognostický biomarker pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Všechny absolvované stáže byly velkým přínosem, jak pro profesionální tak osobní život. Mimo jedinečné zkušenosti a znalosti jsem získala řadu kontaktů a přátel, s kterými nadále spolupracujeme na dalších výzkumných projektech.

V současnosti působíte ve Fakultní nemocnici Motol a biotechnologické společnosti Sotio. Můžete nám prosím přiblížit, na čem aktuálně pracujte?
V současné chvíli se snažíme rozšířit naše znalosti o roli kalretikulinu v léčbě pacientů s různými nádorovými malignitami v rámci probíhající multicentrické vědecké studie. Současně bychom rádi popsali i případný prognostický a prediktivní význam dalších molekul asociovaných s imunogenní buněčnou smrtí v biologii nádorových malignit a detailně objasnili roli těchto molekul v aktivaci imunitní odpovědi.

Vaše profese je bezpochyby náročná a vyžaduje spoustu času. Jak trávíte volné chvíle a jak relaxujete?
Mám dvě malé děti, takže se snažím volný čas trávit s rodinou. Mým velkým koníčkem je cestování, navštívila jsem více než 30 zemí, s manželem rádi chodíme po horách.