Akutní a chronická bolest


Purkyňův nadační fond uspořádal ve spolupráci s Českou lékařskou společností  J. E. Purkyně seminář na téma Akutní a chronická bolest.

Kdy:    20. března, 2018 od 15:30 hod.; předpokládaný konec v 17:30 hod.
Kde:    Lékařský dům, Sokolská 31, 120 00 Praha 2

Odborný program

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., 3. LF UK Praha
Patofyziologie bolesti a její klinické aplikace

MUDr. Dana Vondráčková, Centrum léčby bolesti nemocnice Na Bulovce
Chronická bolest a její zvládání

Doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., 3. LF UK Praha
Léčba pooperační bolesti

Doc. MUDr. Vladimír Mixa, 2. LF UK Praha
Zvláštnosti léčby bolesti u dětí