Cévní mozková příhoda


Purkyňův nadační fond pořádá 6. listopadu 2019 od 16.00 hod. v Lékařském domě další přednáškové odpoledne, tentokrát na téma „Cévní mozková příhoda.

Akce je určena zdarma pro všechny členy ČLS JEP do 35 let.

Kdy:    6. listopadu, 2019 od 16:00 hod.; předpokládaný konec do 18:00 hod.
Kde:    Lékařský dům, Sokolská 31, 120 00 Praha 2

  • Registrační poplatek je zdarma
  • Akreditovaná akce
  • Přihlášení na akci je možné pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře
  • Změna jména je možná zasláním na e-mail: info@purkynuvfond.cz
  • V případě, že jste se registrovali a nemůžete se akce zúčastnit, prosíme, informujte nás. Počet míst je limitovaný a umožníte tak účast jinému zájemci.

 

Odborný program

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
ZZS Středočeského kraje, p.o.; Urgentní příjem ON Kladno, a.s.; Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí, FN Motol
Systém přednemocniční péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou

MUDr.  Aleš Tomek, Ph.D., FESO
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Péče o pacienta v nemocničním zařízení

MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA
Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN Praha
Neurorehabilitace a její možnosti u pacientů po cévních mozkových příhodách

Seminář moderuje

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA