Diabetes mellitus – epidemie XXI. století


Purkyňův nadační fond pořádá 9. dubna 2019 od 15.30 hod. v Lékařském domě další přednáškové odpoledne, tentokrát na téma „Diabetes mellitus – epidemie XXI. století.

Akce je určena zdarma pro všechny členy ČLS JEP do 35 let.

Kdy:    9. dubna, 2019 od 15:30 hod.; předpokládaný konec v 17:30 hod.
Kde:    Lékařský dům, Sokolská 31, 120 00 Praha 2

  • Registrační poplatek je zdarma
  • Přihlášení na akci je možné pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře
  • Změna jména je možná zasláním na e-mail: info@purkynuvfond.cz
  • V případě, že jste se registrovali a nemůžete se akce zúčastnit, prosíme, informujte nás. Počet míst je limitovaný a umožníte tak účast jinému lékaři.
  • Vzdělávací akce bude pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a ohodnocena 2 kredity

Odborný program

Prof. Milan Kvapil
Přednosta interní kliniky 2. LF UK a FN Motol

Epidemiologie diabetes mellitus – proč roste jeho výskyt

Prof. Jan Škrha
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu VFN v Praze
Patofyziologie, klinika a možnosti léčby diabetu mellitu

Prof. Terezie Pelikánová, DrSc
Přednosta Centra diabetologie, IKEM
Orgánové komplikace diabetu mellitu a možnosti jejich léčení

Zahájení a závěr přednášky
Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
KARIM 2.LF UK ve FN Motol
Vedoucí Katedry  AIM IPVZ Praha