Účelná farmakoterapie


Purkyňův nadační fond uspořádal ve spolupráci s Českou lékařskou společností  J. E. Purkyně dne 28. března 2017 v kongresovém sále Lékařského domu seminář s tématem Účelná farmakoterapie.

Semináře se zúčastnilo přes padesát oborníků z řad členů ČLS JEP mladších 35 let. Seminář moderoval pan        profesor Cvachovec, předseda správní rady Purkyňova nadačního fondu.

Odborný program

 Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. , Farmakologický ústav 2. LF UK Praha:
 Úvodem – proč je účelná farmakoterapie důležité téma
 MUDr. Michal Prokeš, Drug Agency:
Účelná farmakoterapie a lékové interakce
 Prof. MUDr. Češka Richard, CSc., III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha:
 Současná a budoucí terapie v preventivní kardiologii
 Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha:
 Metabolismus kalcia a fosfátů, jeho poruchy, související onemocnění a účelná farmakoterapie

    

Na tuto úspěšnou akci naváže na podzim 2017 další seminář s tématem Úskalí a problémy při užívání antibiotik.