Úskalí diferenciální diagnostiky v praxi


Purkyňův nadační fond pořádá ve spolupráci s Českou lékařskou společností  J. E. Purkyně seminář Úskalí diferenciální diagnostiky v praxi, který je určen všem členkám a členům ČLS JEP, kterým není v době konání semináře více než 35 let.

Kdy:    14. listopadu, 2018 od 15:30 hod.; předpokládaný konec v 17:30 hod.
Kde:    Lékařský dům, Sokolská 31, 120 00 Praha 2

  • Registrační poplatek je zdarma
  • Přihlášení na akci je možné pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře
  • Změna jména je možná zasláním na e-mail: info@purkynuvfond.cz
  • V případě, že jste se registrovali a nemůžete se akce zúčastnit, prosíme, informujte nás. Počet míst je limitovaný a umožníte tak účast jinému lékaři.

Odborný program

MUDr. Pavel Brejník
Všeobecný praktický lékař Kladno
Kazuistiky ze soudně lékařské praxe

MUDr. Pavel Kolouch
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Diferenciální diagnostika v podmínkách přednemocniční neodkladné péče

MUDr. Luboš Kotík, CSc.
Thomayerova nemocnice
Problémy diferenciální diagnostiky bolestí na hrudi

Doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.
Pediatrická klinika 1.LF UK v Thomayerově nemocnici a Katedra pediatrie IPVZ
Problematika diferenciální diagnostiky meningitidy v dětském věku

MUDr. Jan Schwarz
FN Motol
Úskalí diferenciální  diagnostiky v chirurgii