Úskalí a problémy při užívání antibiotik


Purkyňův nadační fond uspořádal ve spolupráci s Českou lékařskou společností  J. E. Purkyně dne 14. listopadu 2017 seminář Úskalí a problémy při užívání antibiotik.

Odborný program:

Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Úvodní slovo

Prim. MUDr. Otakar Nyč, Ph.D., Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol
Současné užívání a zneužívání ATB a hlavní související problémy

MUDr. Vlastimil Jindrák, Státní zdravotní ústav
Antibiotika a nozokomiální infekce

prim. MUDr. Václava Adámková, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Klinická mikrobiologie a ATB centrum, VFN
MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Chyby a omyly při ATB léčbě – interaktivní vystoupení s kazuistikami