Vyhlášení 6. ročníku Publikační soutěže Purkyňova nadačního fondu


Purkyňův nadační fond vyhlašuje 6. ročník publikační soutěže o nejlepší práce publikované v impaktovaných časopisech v roce 2020.

Podmínky

  • autor/ka je členem ČLS JEP
  • v době publikace je hlavní autor/ka mladší či v daném roce dovršil/a 35 let
  • relevantní téma
  • odborná originalita
  • výše IF
  • nadační příspěvek může žádat pouze první nebo korespondenční autor/ka

Soutěž je rozdělena do 3 kategorií: teoretické obory, interní obory a chirurgické obory. Odborná komise vybírá nejlepší práci z každé kategorie.

Udělení ocenění je spojeno s finanční odměnou. Pro ocenění za rok 2020 je k dispozici částka 90 000 Kč, která bude rozdělena mezi vítězné autory.

Hodnotící komise

prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předseda Správní rady PNF
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 1. místopředseda předsednictva ČLS JEP
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., vědecký sekretář předsednictva ČLS JEP a rektor UK

Návrhy zasílejte prostřednictvím on-line formuláře nejpozději do 31. května 2021. 

Do soutěže je možné přihlásit více prací od stejného autora, v takovém případě je nutné formulář vyplnit opakovaně.

Výsledky budou zveřejněny do 15. září 2021 na webových stránkách Purkyňova nadačního fondu. Slavnostní předání ocenění proběhne v Senátu PČR na podzim 2021.

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.