Měnící se systém psychiatrické péče v ČR


Purkyňův nadační fond pořádá ve spolupráci s Psychiatrickou společností ČLS JEP  přednáškové odpoledne na téma „Měnící se systém psychiatrické péče v ČR”

Kdy:    původní termín 31. března 2020 byl vzhledem k opatřením přijatých v souvislosti s epidemiologickou situací zrušen a seminář je přesunut na podzim 2020.
Kde:    Lékařský dům, Sokolská 31, 120 00 Praha 2

  • Registrační poplatek je zdarma
  • Akce je určena pro všechny členy ČLS JEP do 35 let
  • Přihlášení na akci je možné pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře
  • Změna jména je možná zasláním na e-mail: info@purkynuvfond.cz
  • V případě, že jste se registrovali a nemůžete se akce zúčastnit, prosíme, informujte nás. Počet míst je limitovaný a umožníte tak účast jinému zájemci.

Odborný program

Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Psychiatrická společnost ČLS JEP
Společnost, duševní poruchy a terapeutické principy

MUDr. Dita Protopopová, Ph.D.
Ministerstvo zdravotnictví ČR a Rada vlády pro duševní zdraví
Systém moderní psychiatrické péče a jeho prvky

MUDr. Martin Hollý, MBA
Ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice, Psychiatrická společnost ČLS JEP
Princip multidisciplinární spolupráce v praxi

Seminář moderuje
Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Na našich seminářích je věnován prostor pro dotazy z publika. Máte-li otázku na některého z odborníků, neváhejte využít této příležitosti!