Všechno, co jste kdy chtěli vědět o očkování – ale báli jste se zeptat


Purkyňův nadační fond pořádá přednáškové odpoledne na téma „Všechno, co jste kdy chtěli vědět o očkování – ale báli jste se zeptat.“  

Kdy:  v úterý 16.listopadu 2021 od 15h30
Kde:  ve velkém sále Lékařského domu (Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2)

ID vzdělávací akce: 104004

  • Registrační poplatek je zdarma
  • Akce je určena pro všechny členy ČLS JEP
  • Přihlášení na akci je možné pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře ZDE
  • Změna jména je možná zasláním na e-mail: info@purkynuvfond.cz
  • V případě, že jste se registrovali a nemůžete se akce zúčastnit, prosíme, informujte nás.
  • Upozorňujeme, že kapacita míst v sále je omezená. V případě, že počet registrovaných účastníků dosáhne maximální kapacity sálu, budeme Vás o této situaci informovat na naší webové stránce.

Odborný program

prof. MUDr.Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA
FN Motol
COVID-19: očkování nebo přirozená infekce?

doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D
ÚVN Praha
Očkování proti Covidu-19: cesta klikatá, ale úspěšná

MUDr. Hana Cabrnochová
Očkování dětí a adolescentů proti onemocnění Covid-19

Seminář moderuje

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Organizace semináře bude respektovat všechna protiepidemiologická opatření platná v době jeho pořádání.