Slavnostní předání ocenění Publikační soutěže PNF se uskuteční dne 7.9.2021

publikováno 9.8.2021

Slavnostní předání ocenění vítězům Publikační soutěže Purkyňova nadačního fondu za nejlepší práce publikované v impaktovaných časopisech za rok 2020 se uskuteční v úterý 7. 9. 2021 v Senátu u příležitosti tradičního předávání cen předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2020.