Mladá generace lékařů –
budoucnost české medicíny

Aktuálně


Vzdělávací seminář: Měnící se systém psychiatrické péče v České Republice 13.1.2021

Seminář na téma „Měnící se systém psychiatrické péče v ČR” se uskuteční v úterý 20.dubna 2021 v Lékařském domě ČLS JEP v Praze. Více informací naleznete zde

Publikační soutěž Purkyňova nadačního fondu 22.12.2020

Purkyňův nadační fond vyhlašuje 6. ročník publikační soutěže o nejlepší práce publikované v impaktovaných časopisech v roce 2020.  Termín pro přihlášení prací do soutěže je 31. května 2021. Přesná pravidla a online přihláška jsou na našich stránkách zde.

Přesun semináře „Měnící se systém psychiatrické péče v ČR” na rok 2021 11.11.2020

Seminář na téma „Měnící se systém psychiatrické péče v ČR”, původně plánovaný na jaro 2020, je vzhledem k opatřením přijatých v souvislosti s epidemiologickou situací přesunut na rok 2021. O přesném termínu vás budeme včas informovat.

Výsledky publikační soutěže 2019 14.9.2020

Výsledky publikační soutěže o nejlepší články publikované v impaktovaných časopisech za rok 2019 jsou již k dispozici. Přehled vítězných prací je zde. Ocenění byla předána 13. 10. 2020 ve Vlasteneckém sále Karolina.

Měnící se systém psychiatrické péče v ČR 16.3.2020

Seminář na téma „Měnící se systém psychiatrické péče v ČR” plánovaný na 31. března 2020 je vzhledem k opatřením přijatých v souvislosti s epidemiologickou situací přesunut na podzim 2020. O přesném termínu vás budeme včas informovat.