Vyhlášení 9. ročníku Publikační soutěže Purkyňova nadačního fondu


Purkyňův nadační fond vyhlašuje 9. ročník publikační soutěže o nejlepší práce publikované v impaktovaných časopisech v roce 2023.

Podmínky:
• autor/ka je členem ČLS JEP
• v době publikace je hlavní autor/ka mladší či v daném roce dovršil/a 35 let
• relevantní téma
• odborná originalita
• výše IF
• nadační příspěvek může žádat pouze první nebo korespondenční autor/ka

Soutěž je rozdělena do 3 kategorií: teoretické obory, interní obory a chirurgické obory. Odborná komise vybírá nejlepší práci z každé kategorie.

Udělení ocenění je spojeno s finanční odměnou. Pro ocenění za rok 2023 je k dispozici částka 90 000 Kč, která bude rozdělena mezi vítězné autory.

Přihlášené práce budou komisionálně hodnoceny.

Hodnotící komise má následující složení:
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 1. místopředseda předsednictva ČLS JEP
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., vědecký sekretář předsednictva ČLS JEP
prof. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta 1. chirurgické kliniky VFN
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předseda Správní rady PNF

Návrhy zasílejte prostřednictvím on-line formuláře nejpozději do 31. května 2024. Jiné podání než přes on-line formulář není možné.

Do soutěže je možné přihlásit více prací od stejného autora, v takovém případě je nutné formulář vyplnit opakovaně.

Výsledky budou zveřejněny během září na webových stránkách Purkyňova nadačního fondu. Slavnostní předání ocenění proběhne na podzim 2024.

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.